Jeff Singfiel

Jeff e Melissa Singfiel kishin banuar në Kosovë që nga 2002, duke shërbyer me The Christian & Missionary Alliance. Kanë dy vajza e cila u rriten në Gjilan duke shkuar në shkolla publike. Një prej tyre tash është në fakultet në New York, kurse tjetra është në klasën dymbëdhjetë në Gjermani. Jeff e Melissa banuan dy vite në Prishtinë para se kanë shkuar në Gjilan për të ndihmuar me mbjelljen e kishës “Bashkësi Ringjallja.” U kthehen në Prishtina në vitin 2014 dhe kanë lloj-lloj shërbimesh.

Jeff shërbeu në Këshillin e Shërbëstareve të KPUK-ut nga 2007-2010, Komisioni për Rregullorja, dhe si Arkëtar e KPUK-ut. Ai u kthye në Këshilli në vitin 2019. Jeff ka një diploma Bachelor në Studimit Ndërkulturore, një Mjestra e Divinitit, dhe një Ph.D. në Lidership Organazativ.