YWAM Kosova

YWAM Kosova është një organizatë e krishterë misionare në mbarë botën. Ajo ka prezencë në pothuajse të gjitha vendet, përfshirë Kosovën. Aktualisht ka 12,000 misionar si staf me orar të plotë, mbi 900 baza ( lokacione të ndryshme ).

YWAM në Kosovë është themeluar në Shkurt 2000. Përfaqësuesi i YWAM Kosova në KPUK është z. Korab Zhuja. Për më shumë rreth organizatës ju mund të gjeni në:

  • Web: www.ywamkosova.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/ywamkosova
  • Instagram: https://www.instagram.com/ywamkosova/
  • Twitter: https://twitter.com/ywamkosova/