Bashkësia e Popullit të Zotit

“Bashkësia e Popullit të Zotit” është Kishe Protestante Ungjillore e cila është themeluar në vitin 1985 dhe operon në Prishtinë. Udhëhiqet nga pastor Artur Krasniqi. Për më shumë mund të gjeni në: